Nova Chair (Redoro)

Nova Chair (Redoro)

Product Dimensions

Nova Chair (Redoro)